Goede doel 2019

Het ter beschikking stellen van De verwenbox als blijk van waardering voor ouders/broers en zusters die zorgen voor kinderen met een beperking. Er zijn in Nederland ruim 2 miljoen mensen met een of meerdere handicaps. Hiervan heeft een kleine 150.000  een verstandelijke beperking. Velen wonen thuis, maar er zijn er ook die in een instelling of in een woongroep wonen, waar ze verzorgd of begeleid worden. Er zijn in Nederland ca. 6500 kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Dit zijn kinderen die hun hele leven lang intensieve zorg nodig hebben, dag en nacht. Het zijn veelal de ouders die deze zorg thuis doen. Ze zijn dag en nacht bezig met de zorg voor hun gehandicapte kind. Vaak onzichtbaar voor buitenstaanders. Dat doen ze met liefde, maar het wordt ze soms teveel. Tekorten in de gezondheidszorg en een kleiner persoonsgebonden budget maakt het nog lastiger (bekijk video).

Tevens zullen we in overleg met het Revalidatiefonds ook de mogelijkheden bekijken voor het steunen van het project “Meerkosten voor vakanties voor mensen met een zware beperking waarvoor 1 op 1 begeleiding nodig is”.

 

Sponsor de Insurance Cycle Tour!

De Insurance Cycle Tour is een coproductie van  Ard Korevaar Personenschade en TotaalSupport.
Zij nemen de organisatie voor hun rekening en maken zich samen met de deelnemers, hard voor het goede doel.
Wilt u meehelpen om de Insurance Cycle Tour nog verder uit te bouwen zodat we nog meer geld op kunnen halen voor het goede doel? Word dan sponsor! Afhankelijk van het sponsorschap dat u kiest, is de naam van uw organisatie te zien op bijvoorbeeld de bidons, op de start- en finishdoeken en banners. En uiteraard komt uw logo op deze website. Wees er snel bij, want hoe eerder uw sponsorschap ingaat, hoe langer u profiteert van de publiciteit rond de Insurance Cycle Tour. Neem daarom vandaag nog contact op met één van de organisatoren om de mogelijkheden te bespreken.

 

Ard Korevaar tel: 06 22 808 190 e-mail: ard@ardkorevaar.nl
Bert Veurink tel: 06 20 604 810 e-mail: b.veurink@totaalsupport.eu

Organisatoren

Sponsoren